A vidék revitalizációs stratégiájáról értekeztek a KNPTT ?sszevont csoportülésén

2022-03-09 09:20:00

A vidék revitalizációs stratégiájának megvalósításáról értekezett Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai állameln?k, pártf?titkár a Kínai Népi Politikai és Tanácskozó Testület (KNPTT) folyó ülésszakán, a mez?gazdasági, népjóléti, valamint társadalombiztosítási szektorban dolgozók k?z?s csoportülésén. Hszi kifejtette gondolatait és meghallgatta a tagok véleményét és javaslatait.

A kínai eln?k kiemelte, hogy a vidék revitalizációs stratégiájának megvalósítása során els?dleges feladatként kell kezelni a mez?gazdasági termelést, az élelmiszer utánpótlás és az átfogó mez?gazdasági termel?kapacitás biztosítását. ?Továbbra is keményen kell dolgoznunk azon, hogy el?segítsük a társadalombiztosítási vállalkozások magas színvonalú fejlesztését és az emberek jólétét” – tette hozzá.

A k?z?s csoportülésen hét tag, k?ztük Yang Fengji (Jang Feng-csi) szólalt fel kitérve a vidéki iparágak er?teljes fejlesztésének szükségességére és a társadalombiztosítási rendszer hiányosságainak felszámolására. Hszi Csin-ping rámutatott, hogy a világ a turbulenciák és a változások új id?szakába lépett, mik?zben a hazai reform-, fejlesztés és stabilitás fenntartásának feladatai igen fáradságosak.

Ett?l függetlenül – hangoztatta Hszi – Kína számos stratégiai el?nnyel rendelkezik, beleértve a Kínai Kommunista Párt (KKP) er?s vezetését, a kínai sajátosságú szocializmus intézményi erejét, valamint az ország tartós és gyors fejl?désében felhalmozott szilárd alapot.

Kína nagy gazdasági erejének és hatalmas hazai piacának k?sz?nhet?en a hosszú távon meghatározó szilárd gazdasági alapok nem változtak – jegyezte meg az eln?k, hozzátéve, hogy a gazdaság er?s rugalmassággal és életer?vel rendelkezik. Arra is kitért, hogy a kínai társadalom hosszantartó stabilitásának, valamint a kínai nép ?nbizalmának és elt?kéltségének fontos szerepe van a nehézségek leküzdésében.

Kína fejl?désének kedvez? feltételei k?z?tt a KKP er?s vezetése azt jelenti, hogy a párt elemzi az általános helyzetet és koordinálja a feleket, hogy biztosítsa az alapvet? politikai iránymutatást a kül?nféle nagy kockázatokra és kihívásokra való nyugodt reagáláshoz. A kínai jellegzetességekkel rendelkez? szocialista rendszer nyilvánvaló el?nyeit, a politikai rendszer és a kormányzási rendszer hatékonyságát demonstrálta például a gyakorlatban az új koronavírus járványra adott kínai válasz és a szegénység elleni küzdelem sikere. A ?kínai kormányzás" és a ?nyugati káosz" k?z?tti kül?nbség még nyilvánvalóbbá vált. A tartós és gyors fejl?dés és felhalmozás, valamint a hosszú távú stabil társadalmi k?rnyezet ugyancsak a stratégiai el?ny?k fontos elemei.

?Szembe kell nézni a nehézségekkel, meg kell er?síteni az ?nbizalmunkat, tovább kell vinnünk a t?rténelmi kezdeményezés szellemét, mernünk kell küzdeni, el?re kell lépnünk, keményen kell dolgoznunk, és gyakorlati lépéseket kell tennünk a KKKP 20. országos kongresszusának k?sz?ntésére" – húzta alá Hszi.

A mez?gazdaság az állam alapja. A KKP 18. országos kongresszusa óta kiemelten kezeli a mez?gazdaság, a vidéki területek és a gazdálkodók helyzetét, és nagy jelent?séget tulajdonít az élelmezésbiztonság fenntartásának.

?Az élelmezésbiztonság az ország számára létkérdés. Az étkezés az egyik legfontosabb dolog, az emberek az ételre úgy tekintenek, mint az égboltra. Kemény munkának k?sz?nhet?en Kína a világ term?f?ldjének k?zel 9%-ával és édesvízkészletének 6%-ával a világ lakosságának k?zel egy?t?dét látja el. A múltban 400 millió ember számára nem jutott elegend? élelmiszer, mostanra t?bb mint 1,4 milliárd ember lakik jól. Ez az eredmény nehezen volt elérhet?, folytatnunk kell a konszolidációt és a terjeszkedést. Helytelen lenne azt gondolni, hogy az élelmiszerellátás az ipari társadalmakban már nem probléma, vagy hogy e kérdésben lehet kizárólag a globális piacra támaszkodni” – hangsúlyozta Hszi. Kiemelte, az éves gabonatermelést 650 millió tonna felett kell tartani, s a ?kínaiak rizses tálját f?leg kínai gabonával kell megt?lteni”. Az eln?k arról is beszélt, hogy az élelmiszerpazarlás megfékezése hosszú távú feladat, amelyhez lankadatlan er?feszítésekre van szükség.

Hszi a term?f?ldet a kínai nemzet számára a fenntartható fejl?dés alapjának nevezte. Hangsúlyozta, hogy 1 milliárd mu (mintegy 66,67 millió hektár) jó min?ség? term?f?ld megm?velésére van szükség és biztosítani kell, hogy a term?f?ldek területe 120 millió hektár felett maradjon. ?Az élelmezésbiztonság meg?rzésének végs? megoldása a tudományos és a technológiai fejlesztésekben rejlik” – tette hozzá.

Hszi Csin-ping arra is kitért, hogy Kínának meg kell er?sítenie vet?mag iparát, hogy ?nellátó legyen s az ágazat tudományos-technológiai fejlesztésében is függetlenségre kell t?rekedni, hogy ellen?rizhet?k legyenek az ország genetikai er?forrásai. Kiemelte, hogy a gabonán kívül biztosítani kell a hús-, z?ldség-, gyüm?lcs- és vízi termékek, valamint egyéb élelmiszerek hatékony ellátását. Továbbá er?feszítéseket kell tenni a biotechnológia és a bio-ipar fejlesztésére, a mez?gazdaság kínálati oldali szerkezeti reformjának aktív el?mozdítására és a kül?nféle élelmiszerek megújítására és fejlesztésére.

Hszi javasolta egy olyan átfogó koncepció kialakítását, amely az emberek jobb élethez szükséges szükségleteinek kielégítését?l, az élelmezési szerkezet változásának figyelembe vételén keresztül, a hatékony hús-, z?ldség-, gyüm?lcs-, vízi- és más élelmiszerforrások sokoldalú fejlesztésén és a változatos élelmiszerfajták kialakításán keresztül, a kül?nféle élelmiszerek kínálati és keresleti egyensúlyának megteremtéséig, valamint az egyre diverzifikáltabbá váló élelmiszerfogyasztás igényeinek jobb kielégítéséig t?bb aspektusból k?zelíti meg a kérdést.

Hszi Csin-ping az ülésen más témákat érintve megállapította, Kína kiépítette a világ legnagyobb társadalombiztosítási rendszerét, s továbbra is keményen kell dolgozni a társadalombiztosítás magas színvonalú fejlesztésének el?segítésén.

?A rendszer egységesítésének er?sítése, a t?bbszint? és t?bb pillérre támaszkodó nyugdíjbiztosítási rendszer kialakítása, valamint mind t?bb ember bevonása a társadalombiztosítási rendszerbe, mind a j?v? feladatai. Szükséges a rugalmas munkaid?ben foglalkoztatottak társadalombiztosításának megoldása is, tovább kell b?víteni a társadalombiztosítási rendszert, a munkanélküli-, munkahelyi baleset- és anyasági biztosítás fedezetét intézményesen rendezni kell. Méltányosabb, szélesebb k?rt lefed? rendszerrel kell megalapozni az emberek jólétét. A társadalombiztosítási alap felügyeleti rendszerének fejlesztésére is szükség van; a n?kkel, gyerekekkel, id?sekkel és fogyatékkal él?kkel szembeni visszaélések ellen pedig határozottan fel kell lépni.”

Hszi Csin-ping hangsúlyozta, hogy az emberek megélhetése nagy jelent?séggel bír, a rászorulókra kül?n?s figyelmet kell fordítani, szeretettel és t?r?déssel kell hozzájuk viszonyulni.

狂野欧美性猛交XXXX,精品国产乱码久久久久久,狠狠躁夜夜躁人人爽天天不,国产男女无遮挡猛进猛出
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>|